MSZATRYDENCKA.PL

Odkryj Mszę Św. Wszechczasów -
Skarb Kościoła Katolickiego

Strona należąca do Stowarzyszenia Una Voce Polonia.
Znajdziesz tutaj mapę lokalizacji, gdzie odbywają się Msze Trydenckie oraz odpowiedzi na pytania, które mogą Cię nurtować.

CZY WIESZ, ŻE...

Msza Święta to najważniejsza modlitwa, jaką człowiek może skierować do Boga?

Każda Msza święta, w której dobrze i pobożnie się uczestniczy, jest przyczyną cudownych działań w naszej duszy, obfitych łask duchowych i materialnych, których my sami nawet nie znamy. Dla osiągnięcia takiego celu nie marnuj bezowocnie twego skarbu, ale go wykorzystaj. Wyjdź z domu i uczestnicz we Mszy świętej. Świat mógłby istnieć nawet bez słońca, ale nie może istnieć bez Mszy świętej.

św. Ojciec Pio

Strona MszaTrydencka.pl jest przedsięwzięciem Stowarzyszenia Una Voce Polonia - stowarzyszenia wiernych, którzy stawiają sobie za cel upowszechnianie tradycyjnej liturgii w Kościele katolickim.

fot. Joseph Shaw

CZY WIESZ, ŻE...

Msza, o której pisze św. Faustyna i o. Pio a także większość znanych ci świętych to tzw. Msza trydencka?

Confiteor przywołuje na pamięć Jezusa Chrystusa, który przyjął na siebie grzechy nasze i uczynił za nie zadosyć Ojcu swemu. Introit wyraża owo gorące pragnienie, z jakim oczekiwali Patriarchowie przyjścia Mesjasza, i dlatego powtarza się dwa razy. Kyrie elejson, czyli słowa: Panie, zmiłuj się nad nami, przypominają opłakany stan ludzkości przed narodzeniem Chrystusa. Epistoła czyli list, przypomina naukę Starego Zakonu; Graduał oznacza pokutę Żydów, po kazaniach św. Jana Chrzciciela; Alleluja, świadczy o weselu duszy, która otrzymała łaskę Bożą; Ewangelia przypomina wiernym naukę Jezusa Chrystusa. Różne znaki krzyża, które robi kapłan nad hostią i kielichem oznaczają cierpienia, które poniósł Jezus Chrystus w czasie Swej męki.

św. Jan Maria Vianney

CZY WIESZ, ŻE...

do 1970 roku Msza Święta w Kościele katolickim wyglądała zupełnie inaczej niż dziś?

(…) ponadto wszędzie należy uszanować nastawienie tych, którzy czują się związani z liturgiczną tradycją łacińską, poprzez szerokie i wielkoduszne zastosowanie wydanych już dawniej przez Stolicę Apostolską zaleceń co do posługiwania się Mszałem Rzymskim według typicznego wydania z roku 1962.

św. Jan Paweł II (1988)

fot. Joseph Shaw


fot. Joseph Shaw

CZY WIESZ, ŻE...

w 2007 roku papież Benedykt XVI oficjalnym dokumentem ułatwił jej odprawianie w każdej parafii na świecie?

Mszał Rzymski ogłoszony przez Pawła VI jest zwyczajnym wyrazem zasady modlitwy (Lex orandi) Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego. Jednakże, Mszał Rzymski ogłoszony przez św. Piusa V i wydany po raz kolejny przez bł. Jana XXIII powinien być uznawany za nadzwyczajny wyraz tej samej zasady modlitwy (Lex orandi) i musi być odpowiednio uznany ze względu na czcigodny i starożytny zwyczaj. Te dwa wyrazy zasady modlitwy (Lex orandi) Kościoła nie mogą w żaden sposób prowadzić do podziału w zasadach wiary (Lex credendi). Są to bowiem dwie formy tego samego Rytu Rzymskiego.

Benedykt XVI

CZY WIESZ, ŻE...

i Ty możesz uczestniczyć w tej formie Mszy świętej?

W historii liturgii jest wzrost i postęp, nie ma za to żadnych zerwań. To, co poprzednie pokolenia uważały za święte, świętym pozostaje i wielkim także dla nas, przez co nie może być nagle zabronione czy wręcz uważane za szkodliwe. Skłania nas to do tego, byśmy zachowali i chronili bogactwa będące owocem wiary i modlitwy Kościoła i byśmy dali im odpowiednie dla nich miejsce.

Benedykt XVI

fot. Joseph Shaw

Dlatego zapraszamy Cię do odkrycia tego największego skarbu Kościoła!

Na niniejszej stronie znajdziesz odpowiedzi na pytania, które mogą Cię nurtować.

Poznasz dlaczego Mszą trydencką interesuje się coraz więcej osób i dlaczego z każdym miesiącem przybywa w Polsce osób, które ją kochają.

Ale przede wszystkim odkryjesz najważniejsze: że skarbiec boskich łask może być jeszcze większy, niż kiedykolwiek sądziłeś, bo prawdziwa miłość to nie emocja, ale działanie - to ofiara, ofiara z siebie na rzecz innych.

Synonimem zaś najdoskonalszej ofiary jest Msza Święta, przez którą sam Syn Boży, Jezus Chrystus, zapłacił Bogu Ojcu za wszystkie Twoje grzechy i dzięki temu możesz wziąć Jego Ducha Świętego, aby zmienić swoje życie i wieść życie na wzór Jezusa.Uważamy, że to właśnie tzw. Msza trydencka najlepiej uzmysławia nam tę Ofiarę. Dowiedz się dlaczego. Obejrzyj i przeczytaj Katechezy i Świadectwa. Zajrzyj do Pytań i Odpowiedzi.

Nasze Pozostałe przedsięwzięcia